Helicopters

Helicopters of TECH-MONT Helicopter Company are used for various aerial work. Aerial work is used mainly in the terrain with difficult access where the helicopter is the only means of transportation.

List of services on offer

 • Antenna systems

  Helicopters - Antenna systems

  Pomocou vrtuľníkov zabezpečujeme vývoz a stavbu častí anténnych systémov.

  View gallery Antenna systems
 • Concrete

  Helicopters - Concrete

  Preprava betónu s pomocou vrtuľníka je veľmi efektívny a neraz aj jediný spôsob ako dopraviť betónovú zmes do neprístupného terénu. Na túto činnosť sa využívajú špeciálne nádoby s prepravným objemov 0,75 m3 betónu. Počas betónovania sa využíva niekoľko takýchto nádob a dostatočný počet domiešavačov pre maximálnu efektívnosť a úsporu času.

  View gallery Concrete
 • Disassembly

  Helicopters - Disassembly

  Vrtuľník je veľmi efektívny aj pri demontážach rôznych segmentov. Pomocou vrtuľníka sa demontovali priemyselné potrubia, komínové filtre a i.

  View gallery Disassembly
 • Power lines

  Helicopters - Power lines

  Vzhľadom na veľkú členitosť územia Slovenska má vrtuľník veľké opodstatnenie pri výstavbe podporných bodov vedenia vysokého elektrického napätia. Takúto činnosť realizujeme aj v zahraničí, v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku a Poľsku.

  View gallery Power lines
 • Film from R22

  Helicopters - Film from R22

  Fotenie z vrtuľníka Robinson R22 pre profesionálne aj amatérske využitie.

  View gallery Film and photo from R22
 • Film and photo

  Helicopters - Film and photo

  Vrtuľník sa často využíva aj pre filmovanie prírodných krás národných parkov a miest, ako aj filmovanie napríklad priebehu výstavby diaľníc, kontrola produktovodov liniek VN. Pomocou našich vrtuľníkov boli natočené dokumentárne a zábavné programy pre televízne stanice ako sú BBC, STV, Markíza, JOJ a iné.

  View gallery Film and photo
 • Mobile technologies

  Helicopters - Mobile technologies

  Technologické zariadenia pre mobilných operátorov sú vyvážané na strechy budov alebo k stožiarom v neprístupnom teréne. Vrtuľník dokáže za jediný deň zrealizovať pokládku až niekoľkých bodov v rozličných mestách a obciach pričom sa stáva veľmi efektívnym dopravným prostriedkom.

  View gallery Mobile technologies
 • Fire fighting

  Helicopters - Fire fighting

  Pri hasení lesných požiarov môžeme hovoriť o najzložitejšom zásahu pre hasičské zložky. Požiarisko sa niekedy rozprestiera na niekoľkých miestach súčasne a zaberá plochu niekoľkých hektárov. Vrtuľník vybavený špeciálnym hasiacim vakom - Bambi vakom ako jediný dopravný prostriedok, ktorý dokáže bojovať s lesným požiarom.

  Pre naplnenie hasiaceho vaku môže slúžiť akákoľvek vodná plocha respektíve sa pripraví mobilný zásobník vody, ktorý je priebežne dopĺňaný vodou z hasičských cisterien. Preto sa uskutočňujú cvičenia s hasičským zborom na lepšiu koordináciu všetkých zúčastnených strán na zásahu. V posledných rokoch naše vrtuľníky bojovali s veľkými lesnými požiarmi v lokalitách ako Slovenský raj, Donovaly, Vysoké a Nízke Tatry.

  View gallery Fire fighting
 • Chimney dampers, tops and flaps

  Helicopters - Chimney dampers, tops and flaps

  Vrtuľník je jediný možný dopravný prostriedok, ktorý sa využíva pri opravách výškových komínov. Vrtuľník dopravuje rôzne časti, ako napríklad konfúzory a iné. Jedná sa o veľmi náročné letecké práce s dôrazom na presnosť a súhru posádky vrtuľníka a pozemného personálu.

  View gallery Chimney dampers, tops and flaps
 • Ski lifts: towers, tramways, cement, and equipment

  Helicopters - Ski lifts: towers, tramways, cement, and equipment

  Vrtuľník je neodmysliteľný pomocník pri výstavbe lanových dráh a vlekov. Využíva sa na betónovanie základov, montáž stĺpov ako aj komponentov vrchných častí stĺpov. Stavba lanovej dráhy vyžaduje tu najvyššiu zručnosť pilota. Niekoľko tonové komponenty sa ukladajú na miesto s toleranciou niekoľkých milimetrov.

  View gallery Ski lifts: towers, tramways, cement, and equipment
 • Airborne inspections

  Helicopters - Airborne inspections

  Vrtuľník je vybavený špecializovaným certifikovaným držiakom, ktorý v kombinácií s príslušným hardvérom zabezpečuje kontrolné, meracie a skenovacie lety. Všetky dáta sú ukladané do zapisovacieho média. Tieto kontroly sa môžu realizovať aj vizuálne.

  Kontrola línií tranzitného plynovodu, kontrola línií ropovodného systému, kontrola ochranných pásiem, kontrola na možné úniky plynu, celková kontrola stavu a bezpečnosti systému, kontrola elektrických vedení VVN prenosovej sústavy a rozvodných závodov, kontrola produktovodov - elektrické rozvody a linky vysokého napätia pomocou termovíznej techniky, geofyzikálne a geologické merania, chemický a radiačný prieskum, termografické skenovanie, termovízne skenovanie, snímanie korony.

 • Stringing

  Helicopters - Stringing

  Vrtuľník je často využívaný na letecké práce - odvíjanie vodičov a optovodičov pre energetické spoločnosti. Väčšinou ide o nedostupný terén ako aj veľké vzdialenosti vysokonapäťových liniek.

  View gallery Stringing
 • Towers, briges and pipes

  Helicopters - Towers, briges and pipes

  Vrtuľník sa často využíva aj na montáž a osadzovanie osvetľovacích stožiarov ako sú športové areály a skokanské mostíky. Pomáha pri montáži mostov a potrubí.

  View gallery Towers, briges and pipes
 • Helicopter skydive

  Helicopters - Helicopter skydive

  Veľmi obľúbenou a adrenalínovou činnosťou sú zoskoky z vrtuľníka. Zoskoky sa realizujú z rôznych výšok až do 4 000 metrov nad terénom. Vrtuľník je vyhľadávaný prostriedok pre zoskoky a to hlavne z dôvodu, že parašutisti môžu zoskakovať vo väčšom počte zo zadnej časti vrtuľníka. Maximálny počet pre zoskok je 25 osôb.

  View gallery Helicopter skydive
 • Forestry

  Helicopters - Forestry

  Vrtuľník dokáže vyťažiť drevo veľmi efektívne a to hlavne v kalamitnom území, ktoré je ťažko dostupné. Drevná hmota sa zváža na určenú skládku kde sa ďalej spracúva bežnou pozemnou technikou, pričom dopad na životné prostredie je oveľa menší ako pri využití klasických metód ťažby, kde musia pripraviť cesty pre ťažké mechanizmy.

  View gallery Forestry
 • Material transport

  Helicopters - Material transport

  Vrtuľníkmi prepravujeme rôzne druhy materiálov ako je stavebný a montážny materiál, ale aj zásobovanie vysokohorských chát v Nízkych a Vysokých Tatrách alebo v neprístupných terénoch v sietiach, kontajneroch alebo jednotlivo.

  View gallery Material transport
 • Advertising

  Helicopters - Advertising

  Reklamné lety na rôznych spoločenských podujatiach, ťahanie reklamných transparentov za vrtuľníkom, špeciálna VIP preprava, vyhliadkové a svadobné lety.

  View gallery Advertising
 • Towers

  Helicopters - Towers

  Tento druh montáže kladie vysoké nároky na koordináciu posádky vrtuľníka a pracovníkov priamo na konštrukcii stožiara, ktorí upevňujú a spájajú jednotlivé časti.

  View gallery Towers
 • Infrared mesuarments

  Helicopters - Infrared mesuarments

  Letecká kontrola VN, VVN vedení pomocou vrtuľníka, monitorovanie stavu a diagnostika strojov, zhotovovanie výsledných správ o skúške a návrhy opatrení, záznamy podporované GPS systémov. Výhodou merania je výrazne zníženie času kontroly, včasné zistenie problémových miest a kontrola v neprístupnom teréne.

 • Agricultural spraying and dusting

  Helicopters - Agricultural spraying and dusting

  Vrtuľník je preferovaný prostriedok na rozdiel od klasických lietadiel a to hlavne pre jeho obratnosť, malú rýchlosť a možnosť pripraviť skládku dolomitického vápenca priamo v požadovanej lokalite. Na vápnenie lesných porastov sa využívajú špeciálne nádoby s rozmetadlom ktoré reguluje množstvo aplikovanej látky.

  View gallery Agricultural spraying and dusting
 • Air conditioners

  Helicopters - Air conditioners

  Vzduchotechnika a klimatizácie sú umiestňované vrtuľníkom na strechy budov, hál a výrobných podnikov.

  View gallery Air conditioners
 • Other transportation

  Helicopters - Other transportation

  Vrtuľník sa využíva aj na neobvyklé prepravy, ako je napríklad preprava vozidiel z ohrozeného územia, preprava poškodených ľahkých lietadiel a vrtuľníkov, osadenie kostolných veží , krížov a i.

  Vrtuľník sa využíva nie len na prepravu ťažkých nákladov, ale aj na stavebné a montážne práce. Keď váha prepravovaného bremena presahuje maximálnu nosnosť vrtuľníka, tak vyškolení pracovníci montujú jednotlivé diely priamo na určenom mieste. Takýto technologický postup sa využíva pri stavbe stožiarov, vysielačov a rôznych konštrukcií.

  View gallery Other transportation