TECH-MONT Helicopter company Letecké práce s vrtuľníkmi

Letecké práce - vrtuľníky

Vrtuľníky spoločnosti TECH-MONT Helicopter company sú využívané na rôznorodé letecké práce. Letecké práce sa využívajú hlavne v nedostupnom teréne, kde je vrtuľník jediným dopravným prostriedkom. Letecké práce si vyžadujú skúsených pilotov a pozemný personál.

Zoznam ponúkaných služieb

 • Anténne systémy

  Letecké práce - Anténne systémy

  Pomocou vrtuľníkov zabezpečujeme vývoz a stavbu častí anténnych systémov.

  Pozrieť galériu Anténne systémy
 • Betonáže

  Letecké práce - Betonáže

  Preprava betónu s pomocou vrtuľníka je veľmi efektívny a neraz aj jediný spôsob ako dopraviť betónovú zmes do neprístupného terénu. Na túto činnosť sa využívajú špeciálne nádoby s prepravným objemov 0,75 m3 betónu. Počas betónovania sa využíva niekoľko takýchto nádob a dostatočný počet domiešavačov pre maximálnu efektívnosť a úsporu času.

  Pozrieť galériu Betonáže
 • Demontáže

  Letecké práce - Demontáže

  Vrtuľník je veľmi efektívny aj pri demontážach rôznych segmentov. Pomocou vrtuľníka sa demontovali priemyselné potrubia, komínové filtre a i.

  Pozrieť galériu Demontáže
 • Energetika

  Letecké práce - Energetika

  Vzhľadom na veľkú členitosť územia Slovenska má vrtuľník veľké opodstatnenie pri výstavbe podporných bodov vedenia vysokého elektrického napätia. Takúto činnosť realizujeme aj v zahraničí, v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku a Poľsku.

  Pozrieť galériu Energetika
 • Fotenie z R22

  Letecké práce - Fotenie z R22

  Fotenie z vrtuľníka Robinson R22 pre profesionálne aj amatérske využitie.

  Pozrieť galériu Fotenie z R22
 • Filmovanie

  Letecké práce - Filmovanie

  Vrtuľník sa často využíva aj pre filmovanie prírodných krás národných parkov a miest, ako aj filmovanie napríklad priebehu výstavby diaľníc, kontrola produktovodov liniek VN. Pomocou našich vrtuľníkov boli natočené dokumentárne a zábavné programy pre televízne stanice ako sú BBC, STV, Markíza, JOJ a iné.

  Pozrieť galériu Filmovanie
 • GSM technológie

  Letecké práce - GSM technológie

  Technologické zariadenia pre mobilných operátorov sú vyvážané na strechy budov alebo k stožiarom v neprístupnom teréne. Vrtuľník dokáže za jediný deň zrealizovať pokládku až niekoľkých bodov v rozličných mestách a obciach pričom sa stáva veľmi efektívnym dopravným prostriedkom.

  Pozrieť galériu GSM technológie
 • Hasenie požiarov

  Letecké práce - Hasenie požiarov

  Pri hasení lesných požiarov môžeme hovoriť o najzložitejšom zásahu pre hasičské zložky. Požiarisko sa niekedy rozprestiera na niekoľkých miestach súčasne a zaberá plochu niekoľkých hektárov. Vrtuľník vybavený špeciálnym hasiacim vakom - Bambi vakom ako jediný dopravný prostriedok, ktorý dokáže bojovať s lesným požiarom.

  Pre naplnenie hasiaceho vaku môže slúžiť akákoľvek vodná plocha respektíve sa pripraví mobilný zásobník vody, ktorý je priebežne dopĺňaný vodou z hasičských cisterien. Preto sa uskutočňujú cvičenia s hasičským zborom na lepšiu koordináciu všetkých zúčastnených strán na zásahu. V posledných rokoch naše vrtuľníky bojovali s veľkými lesnými požiarmi v lokalitách ako Slovenský raj, Donovaly, Vysoké a Nízke Tatry.

  Pozrieť galériu Hasenie požiarov
 • Komíny

  Letecké práce - Komíny

  Vrtuľník je jediný možný dopravný prostriedok, ktorý sa využíva pri opravách výškových komínov. Vrtuľník dopravuje rôzne časti, ako napríklad konfúzory a iné. Jedná sa o veľmi náročné letecké práce s dôrazom na presnosť a súhru posádky vrtuľníka a pozemného personálu.

  Pozrieť galériu Komíny
 • Lanovky a vleky

  Letecké práce - Lanovky a vleky

  Vrtuľník je neodmysliteľný pomocník pri výstavbe lanových dráh a vlekov. Využíva sa na betónovanie základov, montáž stĺpov ako aj komponentov vrchných častí stĺpov. Stavba lanovej dráhy vyžaduje tu najvyššiu zručnosť pilota. Niekoľko tonové komponenty sa ukladajú na miesto s toleranciou niekoľkých milimetrov.

  Pozrieť galériu Lanovky a vleky
 • Meracie a skenovacie lety

  Letecké práce - Meracie a skenovacie lety

  Vrtuľník je vybavený špecializovaným certifikovaným držiakom, ktorý v kombinácií s príslušným hardvérom zabezpečuje kontrolné, meracie a skenovacie lety. Všetky dáta sú ukladané do zapisovacieho média. Tieto kontroly sa môžu realizovať aj vizuálne.

  Kontrola línií tranzitného plynovodu, kontrola línií ropovodného systému, kontrola ochranných pásiem, kontrola na možné úniky plynu, celková kontrola stavu a bezpečnosti systému, kontrola elektrických vedení VVN prenosovej sústavy a rozvodných závodov, kontrola produktovodov - elektrické rozvody a linky vysokého napätia pomocou termovíznej techniky, geofyzikálne a geologické merania, chemický a radiačný prieskum, termografické skenovanie, termovízne skenovanie, snímanie korony.

 • Odvíjanie vodičov

  Letecké práce - Odvíjanie vodičov

  Vrtuľník je často využívaný na letecké práce - odvíjanie vodičov a optovodičov pre energetické spoločnosti. Väčšinou ide o nedostupný terén ako aj veľké vzdialenosti vysokonapäťových liniek.

  Pozrieť galériu Odvíjanie vodičov
 • Osvetľovacie stožiare, mosty, potrubia

  TECH-MONT / Osvetľovacie stožiare, mosty, potrubia

  Vrtuľník sa často využíva aj na montáž a osadzovanie osvetľovacích stožiarov ako sú športové areály a skokanské mostíky. Pomáha pri montáži mostov a potrubí.

  Pozrieť galériu Osvetľovacie stožiare, mosty, potrubia
 • Paravýsadky

  Letecké práce - Paravýsadky

  Veľmi obľúbenou a adrenalínovou činnosťou sú zoskoky z vrtuľníka. Zoskoky sa realizujú z rôznych výšok až do 4 000 metrov nad terénom. Vrtuľník je vyhľadávaný prostriedok pre zoskoky a to hlavne z dôvodu, že parašutisti môžu zoskakovať vo väčšom počte zo zadnej časti vrtuľníka. Maximálny počet pre zoskok je 25 osôb.

  Pozrieť galériu Paravýsadky
 • Približovanie dreva

  Letecké práce - Približovanie dreva

  Vrtuľník dokáže vyťažiť drevo veľmi efektívne a to hlavne v kalamitnom území, ktoré je ťažko dostupné. Drevná hmota sa zváža na určenú skládku kde sa ďalej spracúva bežnou pozemnou technikou, pričom dopad na životné prostredie je oveľa menší ako pri využití klasických metód ťažby, kde musia pripraviť cesty pre ťažké mechanizmy.

  Pozrieť galériu Približovanie dreva
 • Preprava materiálu

  Letecké práce - Preprava materiálu

  Vrtuľníkmi prepravujeme rôzne druhy materiálov ako je stavebný a montážny materiál, ale aj zásobovanie vysokohorských chát v Nízkych a Vysokých Tatrách alebo v neprístupných terénoch v sietiach, kontajneroch alebo jednotlivo.

  Pozrieť galériu Preprava materiálu
 • Reklamné lety

  Letecké práce - Reklamné lety

  Reklamné lety na rôznych spoločenských podujatiach, ťahanie reklamných transparentov za vrtuľníkom, špeciálna VIP preprava, vyhliadkové a svadobné lety.

  Pozrieť galériu Reklamné lety
 • Stožiare a oceľové konštrukcie

  Letecké práce - Stožiare a oceľové konštrukcie

  Tento druh montáže kladie vysoké nároky na koordináciu posádky vrtuľníka a pracovníkov priamo na konštrukcii stožiara, ktorí upevňujú a spájajú jednotlivé časti.

  Pozrieť galériu Stožiare a oceľové konštrukcie
 • Termografické merania

  Letecké práce - Termografické merania

  Letecká kontrola VN, VVN vedení pomocou vrtuľníka, monitorovanie stavu a diagnostika strojov, zhotovovanie výsledných správ o skúške a návrhy opatrení, záznamy podporované GPS systémov. Výhodou merania je výrazne zníženie času kontroly, včasné zistenie problémových miest a kontrola v neprístupnom teréne.

 • Vápnenie lesov

  Letecké práce - Vápnenie lesov

  Vrtuľník je preferovaný prostriedok na rozdiel od klasických lietadiel a to hlavne pre jeho obratnosť, malú rýchlosť a možnosť pripraviť skládku dolomitického vápenca priamo v požadovanej lokalite. Na vápnenie lesných porastov sa využívajú špeciálne nádoby s rozmetadlom ktoré reguluje množstvo aplikovanej látky.

  Pozrieť galériu Vápnenie lesov
 • Vzduchotechnika

  Letecké práce - Vzduchotechnika

  Vzduchotechnika a klimatizácie sú umiestňované vrtuľníkom na strechy budov, hál a výrobných podnikov.

  Pozrieť galériu Vzduchotechnika
 • Iné prepravy

  Letecké práce - Iné prepravy

  Vrtuľník sa využíva aj na neobvyklé prepravy, ako je napríklad preprava vozidiel z ohrozeného územia, preprava poškodených ľahkých lietadiel a vrtuľníkov, osadenie kostolných veží , krížov a i.

  Vrtuľník sa využíva nie len na prepravu ťažkých nákladov, ale aj na stavebné a montážne práce. Keď váha prepravovaného bremena presahuje maximálnu nosnosť vrtuľníka, tak vyškolení pracovníci montujú jednotlivé diely priamo na určenom mieste. Takýto technologický postup sa využíva pri stavbe stožiarov, vysielačov a rôznych konštrukcií.

  Pozrieť galériu Iné prepravy