• Preprava klimatizačných zariadení a vzduchotechniky
 • Preprava bazénov
 • Preprava materiálu
 • Preprava betónu
 • Preprava technológií mobilných operátorov
 • Iné
 • Montáž stožiarov
 • Stavba lanoviek a vlekov
 • Práce pre energetikov
 • Montáž vyhliadkových veží
 • Rekonštrukcia komínov
 • Anténne systémy
 • Stavba vežových žeriavov
 • Montáž reklám
 • Odvíjanie elektrických vodičov
 • Iné
 • Hasenie požiarov
 • Vápnenie lesov
 • Približovanie, ťažba dreva
 • Postreky
 • Mrazová ochrana sadov
 • Diagnostika VN a VVN so systémom LIDAR
 • Vizuálna kontrola plynovodov a ropovodov
 • Termovízne merania
 • Fotografické a filmovacie lety so systémom GIMBAL
 • Výsadkové lety
 • Výcviky
 • Vzdušná turbulencia
 • Lety a statická ukážka za účelom filmového natáčania