Naša spoločnosť vyslala do Česka vrtuľník na pomoc pri požiari v Českom Švajčiarsku.