Naša spoločnosť Vám ponúka jedinečnú možnosť ako získať pilotné oprávnenia a požadované kvalifikácie.
PPL(H) – súkromný pilot vrtuľníkov
CPL(H) – obchodný pilot vrtuľníkov

Výcvik vykonávame na vrtuľníkoch Robinson R22, ktorý je najpoužívanejší a cenovo najekonomickejší vrtuľník na výcvik budúcich pilotov.

Výcvik je možné absolvovať aj na vrtuľníkoch : Robinson R44 alebo MD500 series.

Pilotný kurz Súkromného pilota vrtuľníkov PPL(H) / Private Pilot Licence (Helicopter) je možné vykonať v našej leteckej škole, ktorá je držiteľom licencie č.: SK.ATO.07 vydanej Dopravným úradom.

Ďalej ponúkame:

TYPOVÉ VÝCVIKY NA VRTUĽNÍKY ( Robinson R22, Robinson R44, MD 500 series, Mi8T )
DIAĽKOVÉ MODULOVÉ KURZY TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ
PREKLENOVACIA VÝUČBA TEÓRIE
KVALIFIKÁCIE INŠTRUKTORA
OSTATNÉ ( pokračovací výcvik a kondičné lety, Rozdielový výcvik )